Αρχική > Χωρίς κατηγορία > Ευάγγελος Λεμπέσης: Η αγελαία φύσις των βλακών

Ευάγγελος Λεμπέσης: Η αγελαία φύσις των βλακών

17/12/2007


ἔμφυτος τάσις τοῦ βλακός,

 

 

ἐξικνουμένη συχνότατα εἰς ἀληθῆ μανίαν

ὅπως ἀνήκῃ εἰς ἰσχυρὰς

καὶ ὅσον τὸ δυνατὸν περισσοτέρας πάσης φύσεως ὀργανώσεις,

ἐξηγεῖται πρώτον μὲν ἐκ τῆς εὐκολίας τῆς ἀγελοποιήσεως,
εἰς ἢν μονίμως ὑπόκειται,

λόγω ἐλλείψεως ἀτομικότητος (ἐξ οὗ καὶ τὸ μῖσος τοῦ κατὰ τοῦ ἀτόμου καὶ τοῦ ἀτομικισμοῦ),

δεύτερον δὲ ἐκ τοῦ ἀτομικοῦ ζῳώδους πανικοῦ,
ὑπὸ τοῦ ὁποίου μονίμως κατατρύχεται, ἐκ τοῦ δεδικαιολογημένου φόβου μήπως περιέλθη εἰς τὸ παντὸς εἴδους προλεταριάτον.

Ἀποτελεῖ δὲ ἡ τάσις αὕτη ἀμάχητον σχεδὸν τεκμήριον περὶ τοῦ βαθμοῦ τῆς πνευματικῆς του ἀναπηρίας.

Τοιουτοτρόπως δημιουργεῖται αὐτόματος συρροὴ βλακῶν εἰς τὰς πάσης φύσεως ὀργανώσεις, αἴτινες, ἐὰν μὲν εἶναι συμφεροντολογικαί, διατηροῦν τουλάχιστον τὴν σοβαρότητα τῶν συμφερόντων των,

ἐὰν ὅμως εἶναι «πνευματικαί» περιέρχονται
σὺν τῷ χρόνῳ
εἰς πλήρη βλακοκρατίαν.

Εἰς τὸ φαινόμενον τοῦτο ὀφείλει τὸν ἐκφυλισμὸν τοῦ λ.χ. ὁ μασσωνισμός, oι ἁπανταχοῦ Ῥοταριανοὶ ὅμιλοι, ὅλοι oι «πνευματικοί» σύλλογοι, καὶ αὐτὴ αὕτη ἡ… Κοινωνία τῶν Ἐθνῶν!.

Ἑπόμενον εἶναι κατόπιν τούτων, ὅτι ὅπως

ἡ λεγεὼν τῶν βλακῶν

ὠθεῖται ἀκατανικήτως πρὸς τὴν ἀγέλην καὶ πρὸς τὰς πάσης φύσεως ὀργανώσεις,


οὕτω ὑφίσταται ἀκατανίκητον ἕλξιν ἀπὸ τὰς παντὸς εἴδους ἀγελαίας ἀντιατομικὰς καὶ ὁμαδιστικὰς θεωρίας, ἀπὸ τοῦ πάσης φύσεως παρεμβατισμοῦ ἢ διευθυνομένης οἰκονομίας ἢ 4ης Αὐγούστου μέχρι τοῦ σοσιαλισμοῦ καὶ τοῦ κομμουνισμοῦ (Ἄλλοι εἶναι οἱ ἐκμεταλλευταὶ τῶν θεωριῶν αὐτῶν).

Τούτων δεδομένων ἐξηγεῖται καὶ

ἡ ἀτελεύτητος καὶ αὐστηροτάτη ἐπιλογὴ βλακῶν
εἰς τὰ ὁμαδικὰ συστήματα

ἡ ὁποία, τὴ βοηθεῖα μίας πολιτικῆς βίας, κατοχυρούται καὶ ὡς πολιτικὸν καὶ κοινωνικὸν καθεστὼς (4η Αὔγουστου), τόσω μᾶλλον, ὅσο

ἡ ἐλευθερία τῆς σκέψεως,
χρήσιμος μόνον εἰς ἐκείνους,
οἵτινες διαθέτουν σκέψιν,

εἶναι μονίμως καὶ ἐξόχως ἀντιπαθητικὴ εἰς τοὺς βλᾶκας, διότι ἀσκουμένη ὑπὸ τῶν ἄλλων στρέφεται ἐναντίον των, ἴδια ὁσάκις οὗτοι κατέχουν ἐξουσιαστικὰς θέσεις, ἢ ἔχουν συνδέση συμφέροντα μὲ τοὺς κατέχοντας αὐτάς. Ἡ ἔλλειψις ἰδίας γνώμης, ἡ κολακεία καὶ ἡ ρᾳδιουργία (ἴδε κατωτέρω) τοὺς προορίζουν ἄλλως τὲ εἰδικῶς διὰ τὰς καταστάσεις ταύτας.

Ἡ ἀκατανίκητος ἐπίσης τάσις τῶν βλακῶν πρὸς τὰς

 

πάσης
φύσεως
ἀγελαίας
ἐμφανίσεις

(κοσμικαὶ συγκεντρώσεις καὶ causerie
τρεφομένη ἐκ τῶν περιεχομένων τῶν ἐφημερίδων καὶ τῶν ραδιοφώνων, μόδα, κλπ.
)

καὶ διακρίσεις (τίτλοι, διπλώματα παράσημα)

                εἶναι

κατόπιν τῶν ἀνωτέρω

αὐτονόητος.

 

 

 

Advertisements
Κατηγορίες:Χωρίς κατηγορία Ετικέτες:
 1. 18/12/2007 στο 00:13

  Ευάγγελος Λεμπέσης [1906-1968] «δεξιός» κοινωνιολόγος, με θητεία σε κάποιες κομμουνιστικών τάσεων οργανώσεις την περίοδο του Μεσοπολέμου. Έγραψε το «Ἡ Τεραστία Κοινωνικὴ Σημασία τῶν Βλακῶν ἐν τῷ Συγχρόνῳ Βίῳ» το 1941 [άντλησα το σχετικό απόσπασμα από το… αποσπασματικό επίσης: Εὐάγγελος Λεμπέσης – Ἡ Τεράστια Κοινωνικὴ Σημασία τῶν Βλακῶν ἐν τῷ Συγχρόνῳ Βίῳ

  Δύσκολες εποχές τότε [Κατοχή], ξεκίνησε και η σχετική συζήτηση. Ο Παναγιώτης Νούτσος [«Βήμα», 12-3-2006]μάς θυμίζει μια πτυχή της με τον Κώστα Βάρναλη:

  Μωρίας εγκώμιον; * H «κατάλυση των ευφυών» δεν συνεπάγεται και αχρήστευση του «νόμου του ταξικού διαφορισμού»

 2. 18/12/2007 στο 00:55

  Υπήρχε μια έκδοση του βιβλίου του η επαναστατική μάζα και η τεραστία σημασία των βλακών εν τω συγχρόνω βίω από τις εκδόσεις των φίλων. Η επαναστατική μάζα είναι λογοκριμένη. Λείπει το κείμενο που αναφέρεται στο ΚΚΕ και το αν ήταν επαναστατική μάζα.

  Στο προκείμενο τώρα έχω διαπιστώσει από τη ζωή μου ότι στην Ελλάδα χωρίς να χωθείς σε κλίκα δεν κάνεις τίποτε. Μάλιστα για να σε βάλουν πρέπει να είσαι ένας από αυτούς. Κάποτε μιλούσα με ένα φίλο για τους χαχόλους που αποτελούν το σκληρό πυρήνα των κομμάτων και μου είπε επίσης το ίδιο. Ότι επειδή δεν είσαι ελεγχόμενος και βλάκας δε θα σε εμπιστευτούν. Όποιος δε ξεφεύγει από την επίσημη γραμμή τον καταστρέφουν. Τελικά ο Λεμπέσης είχε δίκιο. Είναι από τα κείμενα που χρησιμοποιώ συχνά για να βγάζω πορίσματα για τη ζωή. Σημασία δεν έχει τι και πόσο έχεις διαβάσει αλλά τι έχεις αφομοιώσει και τι χρησιμοποιείς ενεργά. Όπως σημασία δεν έχει με πόσες γυναίκες είχες σχέση αλλά πόσες σε σημάδεψαν.

 3. εργδημεργ
  18/12/2007 στο 09:58

  Σωστος ο Εξάκτινος!… το (ξανα)διάβασμα αγαπημένων βιβλίων είναι σαν να (ξανα)κάνεις έρωτα με αγαπημένη γυναίκα!

  Κι όσο για τους βλάκες, είναι γνωστο πως στην πολιτικη ζωη σχηματίζεται βλακοπυραμίδα: Πχ ο δήμαρχος θέλει αντιδημάρχους πιο βλάκες απ’ αυτον, αυτοι δημοτικους συμβούλους βλακίστερους, κι αυτοι με τη σειρα τους υπαλλήλους του Δήμου (ήτοι: κομματικους αφισοκολλητες) βλακίστατους.

  Το πυραμιδικο σχήμα κάνει ζημια και σε κόμματα όπως το ΚΚΕ, που έχουν αυστηρη ιεραρχικη παύλα πυραμιδικη δομη: αν ανεβει ένας βλάκας στη θέση του ΓΓ (πχ Σιάντος επι Κατοχης), τελείωσαν όλα.

 4. 18/12/2007 στο 11:09

  @ Εξάκτινος

  Έχω μια παλιά έκδοση των «Βλακών», όχι την «Επαναστατημένη Μάζα». Καμιά «προσφορά» για το λογοκριμένο κειμενάκι;

  Σωστές οι παρατηρήσεις σου. Να προσθέσω ακόμη μία. Πολλές φορές δεν χρειάζεται να «χωθείς» εσύ σε μία κλίκα. Προσπαθούν να σε «χώσουν» εκείνοι. Για όποιους λόγους. Τότε η όλη ιστορία λαμβάνει διαστάσεις «μύησης». Είμαστε μια φαιδρή χώρα, ποιος να το αρνηθεί;

  @ εργδημεργ

  Θεωρώ πολύ έξυπνο να ξαναδιαβάζεις ένα βιβλίο μετά από πολύ καιρό, αλλά βλακώδες να κάνεις έρωτα με το ίδιο πρόσωπο μετά από πολύ καιρό… Ας είναι. Η ευφυΐα δεν προστατεύει απαραίτητα από την βλακεία…

  Καλή η… πυραμιδική σου ανάλυση. Φαντάσου και τι γίνεται όταν ένας έξυπνος καταφέρνει να βρεθεί στην κορυφή μιας πυραμίδας βλακών [π.χ. Στάλιν]…

 5. 18/12/2007 στο 16:19

  Δυστυχώς βρίσκομαι εκτός Αθηνών και το βιβλίο είναι στην Αθήνα. Θα αργήσω επίσης να γυρίσω στην Αθήνα. Κάπου θα υπάρχει δε μπορεί. το 1990 περίπου επανατυπώθηκε από τις εκδόσεις των φίλων. Για ψάξε.

 6. 18/12/2007 στο 18:58

  @ Εξάκτινος

  Ίσως να μην κατάλαβα και καλά, αλλά από το σχόλιό σου # 2 κατάλαβα ότι η «έκδοση των φίλων» της Επαναστατικής Μάζας είναι λογοκριμένη, και δεν έχει τα περί ΚΚΕ. Λάθος κατάλαβα ή σωστά; Ευχαριστώ, πάντως.

 7. 18/12/2007 στο 20:37

  Σωστά κατάλαβες. Δεν αναφέρεται ακριβώς στο ΚΚΕ αλλά στο ΕΑΜ. Τίθεται το ερώτημα αν με βάση την ανάλυση του Λεμπέση το ΕΑΜ ήταν επαναστατική μάζα. Αυτό το κομμάτι λείπει αλλά τουλάχιστον στην έκδοση του 1992 νομίζω που έχω εγώ έχει το διάγραμμα εργασίας μέσα στο βιβλίο.

 8. dimkaramitsas
  19/12/2007 στο 09:23

  Διαχωρίζω την θέση μου :
  Αλλο πράγμα η «αυτονομία του ανθρώπου», θεμιτή δι εμέ
  Αλλο πράγμα ο «ατομισμός» ή «ατομικισμός» είναι σαφές ότι ζούμε στην εποχή του 2ου, ο οποίος είναι πιο βλακώδης από την βλακεία, πιο επικίνδυνος.
  Δεν υπάρχει άνθρωπος ως κοινωνικό ον έξω από την «μάζα» της κοινωνίας, κάπου εκεί αρχίζει και το πολιτικό φαινόμενο.

 9. 19/12/2007 στο 14:57

  @ Εξάκτινος

  Μήπως, τελικά, δεν το είχε γράψει το σχετικό με το ΕΑΜ κείμενο ο Λεμπέσης;

  @ dimkaramitsas

  Ναι μεν, αλλά ισχύει και αντίστροφα: όταν το «πολιτικό» μετατρέπει την κοινωνία σε αλληλοσυγκρουόμενες αγέλες, τότε βασιλεύει ο ατομικισμός και κυριαρχούν οι βλάκες.

 10. 19/12/2007 στο 15:53

  Δε θυμάμαι Μόρφο. Είναι κάτι που θέλω να το ψάξω κι εγώ γιατί κάτι πήρε το μάτι μου και για ΓΕΣ κι εμπλοκή του μετεμφυλιακά στην έκδοση της μελέτης. Τώρα με η χωρίς το κείμενο αν βρεις το βιβλίο αγόρασέ το.

 11. 19/12/2007 στο 16:00

  Καλώς! Μερσί!

 12. 20/12/2007 στο 11:20

  dimkaramitsas Δε μιλάμε για αυτονομία του ανθρώπου ούτε για κοινωνικές ομάδες υγιούς βάσης αλλά για κλίκες που στόχο έχουν να παρεμποδίσουν ή να καταστρέψουν με ανήθικο τρόπο τους φιλοπρόοδους συμπολίτες μας. Μιλάμε για ομάδες που καλυπτόμενες πίσω από το μανδύα του συνδικαλισμού, του πολιτικού κόμματος κλπ. δημιουργούν προβλήματα στη ζωή του απλού πολίτη με το αζημίωτο γι αυτές και τα μέλη τους φυσικά. Θα σου φέρω κι ένα παράδειγμα από το εμπόριο και συγκεκριμένα θα σου μιλήσω για το καρτέλ γάλακτος. Αυτούς εννοεί ο Λεμπέσης. Αν είσαι κοινωνιολόγος και πιάσεις τη μελέτη του Λεμπέση θα μπορέσεις άνετα να βγάλεις κριτήρια κοινωνικά ή πολιτικά για το σε ποιες ομάδες εφαρμόζεται.

 13. 14/12/2008 στο 08:11

  Για δείτε λίγο εδώ. Μήπως αυτές οι 2-3 παραγράφοι είναι το λογοκριμένο κείμενο ;

  http://www.phorum.gr/viewtopic.php?f=12&t=2771

  (άντε να το δει κανείς τώρα…)

 14. 14/12/2008 στο 12:22

  @ milia

  Μερσί! Πολύ ενδιαφέρον.

  Να συστήσω και το «ΕΑΜ – ΕΛΑΣ – ΟΠΛΑ» του Στίνα;

 1. No trackbacks yet.
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.
Αρέσει σε %d bloggers: