Αρχική > Ιστολογικά > Πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων, please!

Πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων, please!

07/06/2008

Εις το βάθος Σφυγμομέτρησις και Ηχητικόν Δοκουμένδον

***

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΘΕΑΜΑΠΑΤΑΙ & ΔΙΚΤΥΩΜΑΤΑ

Εν Αθήναις

7 Ιουνίου 2008

***

Επειδή εκατηγορήθην ότι εν τω παρόντι ιστολογίω υποθάλπω διαφόρους «ρατσιστάς», «εθνικιστάς», και «προδοτοφάγους»,

θα παρεκάλουν
τας αξιοτίμους κυρίας επισκεπτρίας
και τους αξιοτίμους κυρίους επισκέπτας,

οίτινες επιθυμώσιν την ανάρτησιν σχολίων των εν τω ιστολογίω,

όπως προσέλθωσιν αυτοβούλως και πάραυτα εν τω οικείω αστυνομικώ τμήματι και μεριμνήσωσιν δια την έκδοσιν «Πιστοποιητικού Κοινωνικών Φρονημάτων», τα οποία, δέον εστί, όπως μοι αποστείλωσιν τάχιστα.

Ζητώ την κατανόησιν υμών, αλλά δήλον εστί ότι η θέσπισις τοιούτου δραστικού μέτρου κρίνεται ως επιβεβλημένη, καθ’ όσον, εν εναντία περιπτώσει, θα αμαυρωθή το ιδικόν μου «Πιστοποιητικόν Κοινωνικών Φρονημάτων».

Και εν τοιαύτη περιπτώσει:

Πώς θα προσληφθώ εις το Δημόσιον;

Πώς θα αναδειχθώ εις στέλεχος Μη Κυβερνητικής Οργανώσεως;

Πώς θα διορισθώ κλητήρ εις υπερεθνικόν τινά οργανισμόν;

Πώς θα επιτύχω την κάθοδόν μου εις τας βουλευτικάς εκλογάς μετά των συνδυασμών του ΣΥΡΙΖΑ;

Ερωτώ: Πώς;

***

Μετά της προσηκούσης τιμής

***

Χρήστος Μόρφος

***

ΥΓ 1. πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων (κυρ. κατά τη μετεμφυλιακή περίοδο) επίσημο έγγραφο με το οποίο πιστοποιούνταν τα πολιτικά φρονήματα και η πολιτική τοποθέτηση κάποιου και το οποίο προσκόμιζε υποχρεωτικά κανείς για την πρόσληψή του στο δημόσιο ή σε στρατιωτικές υπηρεσίες, ώστε να αποκλείονται από τις θέσεις αυτές οι πολίτες αριστερής ιδεολογικής τοποθέτησης. [Λεξικόν Γεωργίου Μπαμπινιώτου]

ΥΓ 2. Μέχρι της παραλαβής των Πιστοποιητικών, ο σχολιασμός εν τω ιστολογίω τούτω δεν υπόκειται πλέον απλώς εις μετριασμόν [μοδερέισιον] αλλά εις γενικήν απαγόρευσιν.

ΥΓ 3. Πηγή δοκουμένδου.

Σφυ*

*

*

ΣΦΥΓΜΟΜΕΤΡΗΣΙΣ [Ψηφίζετε άπαξ]


*

*

ΗΧΗΤΙΚΟΝ ΔΟΚΟΥΜΕΝΔΟΝ [Διάρκεια: 1 λεπτό]

*

*

Advertisements
Κατηγορίες:Ιστολογικά
 1. 07/06/2008 στο 09:52

  Πολύ καλή η προσπάθεια μίμησης της μετεμφυλιακής καθαρεύουσας, αλλά εγώ το «και εις αυτήν την περίπτωσιν» θα το έγραφα «και εν τοιαύτη περιπτώσει» ή έστω «και εις τοιαύτην περίπτωσιν».
  νσ.

 2. 07/06/2008 στο 10:33

  Εν τοιαύτη περιπτώσει 😉 αίρω προσωρινώς την γενικήν απαγόρευσιν και σπεύδω προν διόρθωσιν της ατυχούς εκφράσεως. Ευχαριστώ. Υμέτερος. Διατελών και τα λοιπά…

 3. provato
  07/06/2008 στο 15:37

  Πρέπει να ΄΄εκσυγχρονιστείς΄΄ λίγο Χρήστο,τι πιστοποιητικά και τρίχες κατσαρές.
  Μία είναι η λύση για να ΄΄στρώσει΄΄ το μπλόγκιον.Προσωπική συνέντευξη κατόπιν ραντεβού.Όπως τα γαλάζια παιδιά (κατάλαβες εεε;).
  Άσε που μπορεί να έχεις και κάνα ΄΄τυχερό΄΄.

 1. No trackbacks yet.
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.
Αρέσει σε %d bloggers: