Αρχείο

Archive for 23/03/2009

Όχι ρε! Δεν πρόκειται να σβήσω τα φώτα επειδή το λέει η WWF…

wwf

Γι’ αυτό ακριβώς δεν πρόκειται να τα σβήσω. Επειδή το λέει η WWF… [Το “πρασίνισμα” του πλανήτη: υπερεθνική ελίτ και οικολογία]

_ _ _ _ _ _ _ _ _

ΥΓ. Εκείνο το «Σαββάτο» το προσέξατε στο μπανεράκι της WWF;Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to Ma.gnoliaAdd to TechnoratiAdd to FurlAdd to Newsvine


Κατηγορίες:Οικολογία