Αρχείο

Archive for 24/03/2009

Δεν συμμετέχω στον «σκοταδισμό» της παγκόσμιας οικολογικής ελιτείας

Κι ένα μπανεράκι μέρες που είναι:

Δεν συμμετέχω στον
σκοταδισμό της παγκόσμιας
οικολογικής ελιτείας

skotos

Αν θέλετε να το βάλετε στο ιστολόγιό σας, αντιγράψτε τον παρακάτω κώδικα σε μία Μονάδα [widget] κειμένου.
Αν θέλετε μπορείτε πάνω από την εικόνα να γράψετε το δικό σας κείμενο,
ή να βάλετε link προς κάποιο δικό σας ιστοσημείωμα [απλά αντικαταστείστε το link που υπάρχει
πριν από τη λέξη «σκοταδισμό», με το αντίστοιχο δικό σας].

Κώδικας:


<p align="center">
<b><font color="crimson"><font size="2">Δεν συμμετέχω στον
<a href="https://theamapati.wordpress.com/2009/03/23/whenthemusicisover/">
"σκοταδισμό"</a> της παγκόσμιας οικολογικής ελιτείας</font></font></b>

<p align="center">

<img src="https://theamapati.files.wordpress.com/2009/03/skotos.jpg">

<p> </p>

Κατηγορίες:Οικολογία

Και ο Πράσινος Πατριάρχης υπέρ του… σκοταδισμού της WWF

barto1

Λογικόν… Το Πατριαρχείο ήταν πάντα κατά των Φώτων…

Λέει, μεταξύ άλλων, στο μήνυμά του ο τέως έφεδρος υπολοχαγός του τουρκικού στρατού:

«Καλούμεν τους πάντας, ανεξαρτήτως θρησκείας και εθνικότητος, να συμμετάσχουν εις την «Ώραν της Γης», πρωτοβουλίαν της διεθνούς περιβαλλοντικής οργανώσεως WWF, η οποία έχει εξελιχθεί πλέον εις παγκόσμιον συλλογικήν δράσιν δια την προστασίαν του ενός και μόνου πλανήτου μας».

Ένας και μοναδικός Θεός.

Ένας και μοναχικός πλανήτης.

Μία παγκόσμιος συλλογική δράσις…

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Η σχετική είδησις: Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στηρίζει την Ώρα της Γης


Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to Ma.gnoliaAdd to TechnoratiAdd to FurlAdd to Newsvine