Αρχείο

Archive for 04/03/2010

Στα χρόνια του ύστερου παλαμηδισμού

Ρήγας Παλαμήδης

Μια μεγάλη προσφορά των Θ&Δ!

Από σήμερα διπλό episode:

  • episode VIII: Στη χώρα του υπαρκτού μακρυγιαννισμού
  • episode IX: Στα χρόνια του ύστερου παλαμηδισμού

Οι αυτοχθονιστές τα κατάφεραν να περάσει το Β΄Ψήφισμα, που απαγόρευε να διορίζονται σε δημόσιες θέσεις οι Έλληνες που δεν ήταν αυτόχθονες [4].

Ο Παλαμήδης αγόρευσε πολλές φορές και με δημοκοπικά επιχειρήματα κατόρθωσε να επηρεάσει την πλειοψηφία της Συνέλευσης. Το ίδιο και ο Μακρυγιάννης:

«Ημείς, έλεγεν ο πρώτος, δεν στερούμεν τους ετερόχθονας παρά την ενέργειαν της εξουσίας, διότι δεν μας έδωκαν εχέγγυα ειλικρινείας. Ας επιχειρήσωσι ιδιωτικά έργα, ας καλλιεργήσωσι γαίας, ας μετέλθωσι εμπόριον και βιομηχανίας, εις τα υπουργεία όμως δεν τους δεχόμεθα. Τους τα εδώσαμεν τόσον καιρόν, φθάνει πλέον· ας τραβηχθούν δι’ ολίγα χρόνια να κανονίσωμεν ημείς μόνοι την υπηρεσίαν μας. Πρόκειται να ρίψωμεν βάλσαμον εις τας πληγάς μας και όχι τρεμεντίνα«.

Ο Μακρυγιάννης πάλι φώναζε:

«Αν είναι να μένωμε ημείς νηστικοί ας πάει στο διάβολο η λευτεριά. Έφαγαν αυτοί ας φάμε και εμείς τώρα«.

Τα λόγια αυτά χαρακτηρίζουν το Μακρυγιάννη. Είχε καλές στιγμές και πρόσφερε πολλές υπηρεσίες, αλλά είχε και κακές, γιατί ήταν εγωιστής και συμφεροντολόγος.

[4] «Το ψήφισμα τούτο -γράφει ο Κρέμος– μεγάλως ελύπησε τους εκτός της Ελλάδος Έλληνας και σχίσμα μέγα εγένετο μεταξύ των αγωνισαμένων και μη Ελλήνων, μεταξύ των έσω και έξω. Ψηφίζουσα δε το ψήφισμα εκείνο η Συνέλευσις εσκόπει ίνα πάντα εκείνους αποκλείση, οίτινες αγωνιζομένης της Ελλάδος τον έσχατον αγώνα πόρρωθεν εθεώντο αυτήν πλουτούντες και αναμιμνήσκοντες τους αγωνιζομένους το γνωστόν «ή όλοι να σωθούμε ή όλοι να χαθήτε», μετά δεν την ελευθέρωσιν πρώτοι έσπευσαν ίνα λάβωσι υψηλάς δημοσίας θέσεις παραγκωνίζοντες δια θεμιτών και αθεμίτων τρόπων τους πενομένους αγωνιστάς…» (όπ. παρ., 1092).

Γιάνη [sic] Κ.  Κορδάτου, Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας, τόμος Τρίτος, σελ. 307-308, εκδ. «20ος Αιώνας», Αθήνα 1957 [οι υπογραμμίσεις (εκεί με αραιά γράμματα) του πρωτότυπου].

ΥΓ. Αρκετοί λένε και ξαναλένε και επαναλαμβάνουν ότι η μεταπολίτευση τέλειωσε. Όχι ακόμα! Όχι ακόμα…

Πρωτοσέλιδο σχόλιο του "Βήματος" (4-3-2010)

Κι όχι έτσι…

Κατηγορίες:Αφασιαλάνδη