Αρχείο

Posts Tagged ‘φεμινισμός’

«έχουμε πόλεμο μη το γελάς μωρό μου…»

07/03/2009 Τα σχόλια έχουν κλείσει

empire

Ο πόλεμος, με τον οποίο γελάει το μωρό της, είναι ο πόλεμος των δύο φύλων…

Ο τίτλος του ιστοσημειώματος είναι ο τίτλος σχετικού σημειώματος στο Indymedia Αθηνών στο οποίο αναδημοσιεύεται η προκήρυξη της Αντιεξουσιαστικής Κίνησης Αθηνών Καμία ανοχή στη βία κατά των γυναικών!, από την οποία αντιγράφω την πρώτη παράγραφο [οι υπογραμμίσεις δικές μου]:

_ _ _ _ _

«Η καταπίεση των γυναικών είναι ένα φαινόμενο παγκόσμιο και διαχρονικό. Από τις μπούργκες των ταλιμπάν και τις κλειτοριδοκτομές σε χώρες της αφρικής, έως το trafficking γυναικών του πρώην ανατολικού μπλοκ και τους 4500 βιασμούς το χρόνο στην ελλάδα. Οι γυναίκες είναι τα θύματα ενός βίαιου, εκμεταλλευτικού και καταπιεστικού πατριαρχικού συστήματος.»

_ _ _ _ _

Ο, σχεδόν μόνιμος, σχολιαστής αυτού του ιστολογίου τον τελευταίο καιρό έχει να πει τα εξής [οι υπογραμμίσεις με πλάγια του «σχολιαστή», οι υπογραμμίσεις με έντονα δικές μου]:

_ _ _ _ _

«[…] Από τον 19ο αιώνα και μετά, όλες οι «πατριαρχικές» μορφές κυριαρχίας έχουν ευρέως περιγραφεί και αναιρεθεί, ώς το σημείο να καταντήσουν ξεπλυμένη κοινοτοπία της κοινωνικής κριτικής και των gender studies.

» Αντίθετα, δεν θα μπορούσαμε να πούμε το ίδιο για τις μορφές χειραγώγησης και υπαγωγής του άλλου, που βρίσκουν το ασυνείδητο μοντέλο τους στη μητρική επιρροή.

» Μια τέτοια «επιλησμοσύνη» είναι ιδιαιτέρως παράξενη. […]

» Αυτό το μοντέρνο μυστήριο καθίσταται ακόμη πιο πυκνό εξαιτίας της προφανούς απάρνησης που προϋποθέτει. […]

» Αυτή η διαφορά αρκεί από μόνη της για να εξηγήσει την τεράστια δυσκολία που υπάρχει πάντοτε στο να συλλάβει κανείς μια υφιστάμενη κυριαρχία ως τέτοια, όταν ασκείται με τρόπο «μητρικό».

» Ενώ, λοιπόν, η πειθαρχική τάξη είναι, εξ ορισμού, πάντοτε μετωπική […] ο «μητριαρχικός» έλεγχος, που ασκείται σε ένα υποκείμενο «για το καλό του» και στο όνομα της «αγάπης» που του δείχνουμε τείνει να λειτουργεί με μορφές πολύ πιο κυκλωτικές και ύπουλες. […]

» Προφανέστατα, σε αυτή τη μέγιστη διαφορά πρέπει να αναζητηθούν οι έσχατες αιτίες της πανάρχαιας πολιτικής απώθησης της αυτοκρατορίας των μητέρων.»

_ _ _ _ _

Δικό μου σχόλιο:

«Bachofen ζεις, εσύ μας οδηγείς!»

_ _ _ _ _

ΥΓ 1. Τα σχόλια στις σελίδες 157-161 [και αλλαχού] του βιβλίου. Αυτά που παρέλειψα, είναι, φυσικά, πιο ενδιαφέροντα…

ΥΓ 2. Στο τελευταίο σχόλιό του, ο «σχολιαστής» παραπέμπει στο βιβλίο, το εξώφυλλο του οποίου εμφανίζεται στην αρχή του ιστοσημειώματος. Δεν γνωρίζω γιατί παραπέμπει σ’ αυτό, δεν γνωρίζω το περιεχόμενο του βιβλίου…


Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to Ma.gnoliaAdd to TechnoratiAdd to FurlAdd to Newsvine